o događaju

sfera 2020

Konferencija se bavi osnovnim elementima građenog prostora – građevinskim otvorima. Konferencije pod okriljem kompanije Sfera d.o.o. , kao organizatora, već su postale tradicionalni događaji okupljanja stručnjaka u oblasti različitih tematskih cijelina unutar sektora građevinarstva i arhitekture.  Konferencija se sastoji iz dva dijela – prezentacije naučnih i stručnih  radova u prvom dijelu, i prezentacije savremenih tehnologija i proizvoda u domenu proizvodnje i  dizajna prozora i vrata, u drugom dijelu konferencije. Kompanije koje se bave proizvodnjom i  distribucijom ovih arhitektonskih elemenata su dobrodošle da se prijave za prezentaciju na konferenciji,  kao i izlaganje kataloga i drugog promotivnog materijala u izložbenom prostoru konferencije.

Cilj

Cilj diskusije koja spaja pogled na prošlost, sadašnja dostignuća i buduće vizije o ovim arhitektonskim elementima je razmjena znanja i iskustva u različitim oblastima inženjerstva, kao i otvaranje mogućnosti uspostavljanja međunarodne i domaće saradnje.

Tema

Konferencija preispituje naučna, odnosno tehnološka dostignuća i profesionalna opredjeljenja u kontekstu proizvodnje, primjene i oblikovanja arhitektonskih ili građevinskih otvora.

fotografije

prethodni događaji

događaj podržali

generalni sponzor

sponzori

partneri i izlagači

Close Menu